AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kinh thành Thăng Long được chia thành 36 phố phường vào thời kỳ nào ?

  • A. Thời Lý – Trần
  • B. Thời Minh thuộc
  • C. Thời Hậu Lê
  • D. Thời nhà Nguyễn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>