AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình) là đất tổ của sân khấu chèo, và người được tôn vinh Tổ nghề hát chèo là :

  • A. Bà Hà Thị Cầu
  • B. Ông Đào Duy Từ
  • C. Bà Phạm Thị Trân
  • D. Ông Tào Mạt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>