YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chợ tình là sinh hoạt văn hóa đặc thù của vùng văn hóa nào ?

  • A. Vùng văn hóa Tây Bắc
  • B. Vùng văn hóa Bắc Bộ
  • C. Vùng văn hóa Việt Bắc
  • D. Vùng văn hóa Trung Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA