AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hát chầu văn, hát bóng, múa bóng, hầu bóng, lên đồng…là những nghi thức hành lễ của tín ngưỡng nào ?

  • A. Tín ngưỡng phồn thực
  • B. Tín ngưỡng thờ Mẫu
  • C. Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng
  • D. Tục thờ Tứ bất tử 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>