ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Vùng đất chôn cất người chết của người Tây Nguyên thường nằm về hướng nào của làng ?

  • A. Đông
  • B. Tây
  • C. Nam
  • D. Bắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA