YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong tiếng Việt, lớp từ  xanh lơ, xanh ngắt, đỏ rực, đỏ au, vàng chóe, vàng mơ, trắng tinh, trắng phau… góp phần phản ánh đặc điểm gì của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam?

  • A. Xu hướng ước lệ
  • B. Xu hướng trọng sự cân đối, hài hòa
  • C. Giàu chất biểu cảm
  • D. Khuynh hướng thiên về thơ ca

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA