AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ thống “Mương – Phai – Lái – Lịn” là hệ thống tưới tiêu nổi tiếng của văn hóa nông nghiệp thuộc vùng nào?

  • A. Vùng văn hóa Tây Bắc
  • B. Vùng văn hóa Bắc Bộ
  • C. Vùng văn hóa Việt Bắc
  • D. Vùng văn hóa Trung Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA