AMBIENT
 • Câu hỏi:

  cMuốn chuyển thành dân chính cư, dân ngụ cư phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây ?

  • A. Đã cư trú lâu năm ở làng và phải có nhiều tài sản
  • B. Đã cư trú ở làng 3 năm trở lên và phải có ít điền sản
  • C. Đã kết hôn với người dân trong làng và có cuộc sống ổn định
  • D. Đã tham gia vào hội đồng kỳ mục của làng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>