AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa các dân tộc Đông Nam Á được hình thành từ:

  • A. Lớp văn hóa bản địa với nền của văn hóa Nam Á và Đông Nam Á
  • B.

   Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực

  • C. Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây
  • D. Sự mở cửa giao lưu với các nền văn hóa trên toàn thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>