AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo điều ‘‘Thất xuất’’  trong luật Gia Long, trường hợp nào sau đây thì người đàn ông được phép bỏ vợ ?

  • A. Người vợ không cưới nàng hầu cho chồng
  • B. Người vợ không nuôi con riêng của chồng
  • C. Người vợ không còn nơi nương tựa
  • D. Người vợ hay ghen tuông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>