AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Though ________, he prefers to teach his children in mother tongue.

  • A. he was in a foreign country
  • B. in a foreign country
  • C. had been in foreign country
  • D. to be in foreign country

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Mệnh đề nhượng bộ

  Giải thích:

  Cấu trúc: Though/ Although + S + V, S + V: Mặc dù …

  Nếu động từ trong mệnh đề nhượng bộ là động từ “tobe”, thì có thể lược bỏ chủ ngữ và động từ “tobe”.

  Though he is in a foreign country = Though in a foreign country

  Câu A sai về thì (câu A dùng quá khứ đơn), câu C, D sai về ngữ pháp.

  Tạm dịch: Mặc dù anh ấy ở nước ngoài, anh ấy thích dạy con mình bằng tiếng mẹ đẻ.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA