AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In order to _______ your goals, you need to invest the maximum amount of time, effort and energy in your studies.

  • A. manage
  • B. achieve
  • C. catch
  • D. establish

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  manage (v): xoay sở                                                                         achieve (v): đạt được

  catch (v): bắt được                                                                           establish (v): thiết lập

  Tạm dịch: Để đạt được mục tiêu của mình, bạn cần đầu tư tối đa thời gian, công sức và năng lượng cho việc học.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>