RANDOM
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

  Câu hỏi:

  It is believed that in the near future, robots will use to do things such as cooking.

  • A. It is believed
  • B. in the near future
  • C. use to do
  • D. such as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Câu bị động

  Giải thích:

  Dựa vào ngữ cảnh, mệnh đề sau “that” phải dùng ở cấu trúc thì tương lai đơn ở thể bị động.

  Cấu trúc thì tương lai đơn: S + will + Vo

  Bị động: S + will + be + V.p.p

  Sửa: use to do => be used to do

  Tạm dịch: Người ta tin rằng trong tương lai gần, robot sẽ được sử dụng để làm những việc như nấu ăn.

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA