AMBIENT
 • Câu hỏi:

  On Saturday wearing uniforms is optional so I often choose T-shirt and shorts.

  • A. acceptable
  • B. compulsory
  • C. voluntary
  • D. uncomfortable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ trái nghĩa

  Giải thích:

  optional (adj): không bắt buộc, tùy chọn acceptable (adj): chấp nhận được voluntary (adj): tình nguyện => optional >< compulsory

  Tạm dịch: Vào thứ bảy, không bắt buộc phải mặc đồng phục nên tôi thường chọn áo phông và quần short.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>