AMBIENT
 • Câu hỏi:

  He spent all his money. He even borrowed some from me.

  • A.

   Not only did he spent all his money but also he borrowed some from me.

  • B. Hardly had he borrowed some money from me when he spent it all.
  • C. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me as well.
  • D. As soon as he borrowed some money from me, he spent it all.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

  Giải thích:

  Not only + đảo ngữ + but + S + also + V: không những … mà còn …

  hoặc: Not only + đảo ngữ + but + S + V + as well

  => Câu A sai về cấu trúc.

  Hardly + đảo ngữ + when + S + V: ngay khi … thì …

  As soon as + S + V: ngay khi

  Tạm dịch: Anh ấy đã tiêu hết tất cả số tiền mình có. Anh ấy thậm chí còn vay của tôi một ít.

  B. Ngay sau khi anh ấy mượn tiền của tôi thì anh ấy tiêu hết tất cả.

  C. Không những anh ấy tiêu hết số tiền mình có mà còn mượn một ít từ tôi nữa.

  D. Ngay khi anh ấy mượn tiền của tôi thì anh ấy tiêu hết tất cả.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>