YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The passage is mainly concerned with _____.

  • A. bony flatfish
  • B. evolution asymmetrical
  • C. symmetrical flatfish
  • D. different types of flatfish

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Đoạn văn chủ yếu liên quan đến:

  A. cá thân bẹt xương                                                                  B. sự tiến hoá của cá thân bẹt

  C. cá thân bẹt đối xứng                                                              D. các loại cá thân bẹt khác nhau

  Thông tin: There are two very different types of flatfish and they have evolved in very separate ways… In evolution this problem was solved...

  Tạm dịch: Có hai loài cá thân bẹt và chúng tiến hóa theo các con đường khác nhau… Trong quá trình tiến hóa, vấn đề này đã được giải quyết…

  Chọn B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA