AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Everyone in my community joined hands to help those impacted by the flood.

  • A. gave a hand
  • B. took hand
  • C. worked together
  • D. shook hands

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  join hands (with somebody): cùng nhau làm việc gì

  give somebody a hand: giúp đỡ ai

  take hand: cầm lấy tay

  work together: cùng nhau làm việc gì

  shook hands (“shook” là dạng quá khứ, quá khứ phân từ của “shake”): bắt tay => join hands = work together

  Tạm dịch: Mọi người trong cộng đồng của tôi đã chung tay giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi trận lụt.

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>