AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “this” in the second paragraph refers to _______.

  • A. standing on the board
  • B. keeping balanced and not falling down
  • C. The wave beginning to rise
  • D. staying on top of the wave

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “this” ở đoạn 2 chỉ _______.

  A. đứng trên ván                                                                           B. giữ thăng bằng và không để ngã

  C. làn sóng bắt đầu lên                                                               D. ở trên đỉnh sóng

  Thông tin: The important thing is to keep your balance and not fall down. If you can manage this, you will have an exciting ride all the way in to the shore.

  Tạm dịch: Điều quan trọng là giữ thăng bằng và không bị ngã. Nếu bạn có thể làm được, bạn sẽ có một chuyến đi thú vị các cách vào bờ.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>