AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “this” refer to _______.

  • A. the migration of the ancestors
  • B. the difficulty of the only one eye being useful
  • C. the problem of the one eye looking downwards
  • D. the practice of lying on one side

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ "this" dùng để chỉ _______.

  A. sự di cư của tổ tiên                                                                B. sự khó khăn của việc chỉ một mắt có ích

  C. vấn đề của việc một mắt nhìn xuống                            D. việc chỉ nằm về một phía

  Thông tin: Therefore when their ancestors migrated to the seabed, they lay on one side than on their bellies. However, this raises the problem that one eye was always looking down into the sand and was effectively useless.

  Tạm dịch: Vì thế, khi tổ tiên của chúng di cư xuống đáy biển, chúng đã nằm một bên chứ không phải trên bụng. Tuy nhiên, điều này làm nảy sinh vấn đề mà một mắt nhìn xuống cát và kết quả là khá vô ích.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>