AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Although they tried to hide it, it was _______ that they didn’t like their unwelcome guest.

  • A. foolish
  • B. basic
  • C. obvious
  • D. vigorous

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  foolish (adj): khờ dại                                                                       basic (adj): cơ bản

  obvious (adj): rõ ràng, hiển nhiên                                             vigorous (adj): sôi nổi, mạnh mẽ

  Tạm dịch: Mặc dù họ đã cố gắng che giấu điều đó, nhưng rõ ràng là họ không thích vị khách không mời mà đến.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>