AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The water around the Hawaiian Islands is ____.

  • A. often quite cold
  • B. full of colorful things to see
  • C. usually very dark
  • D. full of dangerous fish

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Các vùng biển xung quanh quần đảo Hawaii _______.

  A. thường khá lạnh                                                                      B. có nhiều thứ đầy màu sắc để ngắm nhìn

  C. thường rất tối                                                                            D. có nhiều loài cá nguy hiểm

  Thông tin: The waters off the Hawaiian Islands are clean, clear and warm. They contain hundreds of kinds of colorful fish. The undersea world is made even more colorful by the coral reefs of red, gold, white and light purple.

  Tạm dịch: Các vùng biển ngoài quần đảo Hawaii đều rất xanh trong và ấm áp. Chúng chứa hàng trăm loại cá đầy màu sắc. Thế giới dưới đáy biển thậm chí còn nhiều màu sắc hơn bởi những rạn san hô đỏ, vàng, trắng và tím nhạt.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>