AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  “Do you watch television every evening, Jane?”, said Peter.

  • A. Peter asked Jane if she’d watched TV every evening.
  • B. Peter asked Jane if she watched TV every evening.
  • C. Peter asked Jane if she watch TV every evening.
  • D. Peter asked Jane did she watch TV every evening.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Câu gián tiếp

  Giải thích:

  Khi câu trực tiếp ở dạng nghi vấn, ta có cấu trúc câu gián tiếp như sau:

  S + asked + O + if/whether + S + V(lùi thì) + O

  • Thay đổi về đại từ: you => she (Jane)
  • Thay đổi về thì: S + V(s,es) => S + V.ed

  Tạm dịch: Peter hỏi Jane rằng có phải cô ấy xem TV mỗi tối không.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>