ADMICRO
 • Câu hỏi:

  If you do what you tell others, they _______ in you.

  • A. would believe
  • B. won’t believe
  • C. believe
  • D. will believe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

  Giải thích: Cấu trúc: If + S + V(s,es), S + will + Vo

  Tạm dịch: Nếu bạn làm đúng những gì bạn nói với người khác, họ sẽ tin vào bạn.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE