YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I clearly remember _______ to the nearby zoo when I was small.

  • A. being taken
  • B. to be taken
  • C. to be taking
  • D. taking

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  Chủ động: (to) remember + to V: nhớ để làm gì

  Bị động: (to) remember + to be V.p.p

  Chủ động: (to) remember + V.ing: nhớ đã làm gì

  Bị động: (to) remember + being V.p.p

  Dựa vào ngữ cảnh “when I was small”, dùng cấu trúc nhớ đã làm gì ở dạng bị động.

  Tạm dịch: Tôi nhớ rõ mình đã được đưa đến sở thú gần đó khi tôi còn nhỏ.

  Chọn A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA