AMBIENT
 • Câu hỏi:

  _______, she fainted and it was half an hour before she came round again.

  • A. On hearing the news
  • B. To have heard the news
  • C. She had heard the news
  • D. Just heard the news

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

  Giải thích:

  on + V.ing: khi

  Khi rút gọn mệnh đề trạng ngữ trong câu chủ động, ta lược bỏ chủ ngữ, động từ chính chuyển thành V.ing.

  When she heard the news = When/On hearing the news

  Tạm dịch: Khi nghe tin này, cô ấy đã ngất đi và phải nửa tiếng sau cô ấy mới tỉnh lại.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>