YOMEDIA

Bài tập 60 trang 33 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 60 tr 33 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho biểu thức \(B= \sqrt{16x+16}-\sqrt{9x+9}+\sqrt{4x+4}+\sqrt{x+1}\) với \(x\geq -1\)

a) Rút gọn biểu thức B

b) Tìm x sao cho B có giá trị là 16

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 60

 
 

Để giải bài 60 này, ta cần xem điều kiện bài toán là gì, đưa biểu thức ra ngoài và vào trong dấu căn như thế nào cho hợp lí và rút gọn

Câu a:

Vì \(x\geq -1\) nên căn thức của biểu thức B luôn có nghĩa.

\(= 4\sqrt{x+1}-3\sqrt{x+1}+2\sqrt{x+1}+\sqrt{x+1}=4\sqrt{x+1}\)

Câu b:

\(\Leftrightarrow \sqrt{x+1}=4\)

\(\Leftrightarrow x+1=4^2=16\)

\(\Leftrightarrow x=15\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 33 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA