Lê Mỹ Trúc's Profile

Lê Mỹ Trúc

Lê Mỹ Trúc

15/05/2004

THPT Krông Bông

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 24
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (12)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Lê Mỹ Trúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Lê Mỹ Trúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Lê Mỹ Trúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Lê Mỹ Trúc: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 9 năm 2018) (+9đ) Cách đây 4 tháng