Chứng minh n^2 +7n +2014 không chia hết cho 9 với mọi số tự nhiên n

bởi Lê Mỹ Trúc 10/02/2019

a, giải phương trình √(2x^2+x+6) + √(x^2+x+2) = x+4/x

b, CMR: n^2 +7n +2014 ko chia hết cho 9 với mọi số tự nhiên n 

Câu trả lời (1)

 • b, ta có n^2+7n+2014  k chia hết cho 9

   => T= (n+2)(n+5) + 6 +222*9  k chia hết cho 9

  vì (n+5)-(n+2)= 3 => n+5 và n+2 có cùng số dư khi chia hết cho 3

  TH1 n+5 và n+2 không chia hết cho 3

   => (n+5)(n+2) k chia hết cho 3 mà 6 chia hết cho 3 nên T k chia hết cho 3 => T k chia hết cho 9

  TH2 n+2 và n+5 chia hết cho 3

  => (n+2)(n+5) chia hết cho 9 nhưng 6 k chia hết cho 9 => T cũng k chia hết cho 9

  bởi TuấnAnh TuấnAnh 10/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn