YOMEDIA

Bé Mít's Profile

Bé Mít

Bé Mít

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Bé Mít đã đặt câu hỏi: GIẢI HỘ MK Cách đây 8 tháng

  Tìm 1 số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng số đó bằng 3 lần chữ số hàng đơn vị với bình phương của tổng chữ số hàng trăm, hàng chục 

 • Bé Mít đã đặt câu hỏi: GÓC NỘI TIẾP Cách đây 10 tháng

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AF.

  a) Tứ giác BFCH là hình gì?

  b) Gọi M là trung điểm của BC. CMR: 3 điểm H,M,F thẳng hàng

  c) CMR: OM=1/2AH

 • Bé Mít đã đặt câu hỏi: GIÚP MK VỚI MK ĐANG CẦN GẤP Cách đây 12 tháng

  Cho hệ phương trình: mx+4y=10-m và x+my=4 ( với m là tham số )

  a) Giải và biện luận theo m

  b) Với giá trị nào của số nguyên m hệ có nghiệm (x;y) với x,y là các số nguyên dương

 • Bé Mít đã đặt câu hỏi: GIÚP MK BÀI NÀY VỚI Ạ Cách đây 1 năm

  tìm Min,Max: P=(x^2+4)/(x^2-x+1)

 • Bé Mít đã đặt câu hỏi: GIÚP MK VỚI MK ĐANG CẦN GẤP Cách đây 1 năm

  1) x^2+2x+4 = 3√(x^3+4x)

  2) [√(x-1) +1]^2 + 2√(x-1) =2-x

  3) 3√(1/3 *x) + √(2/3 +x) =1

  4) x^2+6x+5-(2x+5)√(x+1) =0

  5) 2√x-√(3x+1) = x-1

  6) √(3x-1) + √(x^2+17x+1) = x^2 +3

   

 • Bé Mít đã đặt câu hỏi: GIẢI HỘ MK Cách đây 1 năm

  Cho 2 đường thẳng (d1): y=2x-3 và (d2): y=(-1/2)x+2.

  a) GỌI A,B,C lần lượt là giao điểm của (d1) và (d2); (d1) với trục Ox ; (d2) với trục Ox. Xác định toạ độ của 3 điểm A,B,C vẽ trên cùng hệ trục toạ độ Oxy 2 đường thẳng (d1) và (d2)

  b) Chứng tỏ: Tam giác ABC vuông. Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC

Không có Điểm thưởng gần đây