YOMEDIA

Lê Anh Tài's Profile

Lê Anh Tài

Lê Anh Tài

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 100
Điểm 579
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (144)

 • Lê Anh Tài đã đặt câu hỏi: giupd mk voi Cách đây 1 tháng

  cho mình hỏi câu này

  biết đồ thị hs y=ax+b đi qua điểm E(2;-1) và song song với đường thẳng ON với O LÀ GỐC Tọa độ và N(1;3).tính giá trị biểu thức S=a^2+b^2

 • Lê Anh Tài đã đặt câu hỏi: giupd mk voi Cách đây 1 tháng

  cho mình hỏi câu này

  biết đồ thị hs y=ax+b đi qua điểm E(2;-1) và song song với đường thẳng ON với O LÀ GỐC Tọa độ và N(1;3).tính giá trị biểu thức S=a^2+b^2

 • Lê Anh Tài đã đặt câu hỏi: giupd mk voi Cách đây 1 tháng

  CHO HÌNH VUÔNG ABCD CÓ ĐỘ DÀI CẠNH CHÉO BẰNG a. tính l vecto AC +vecto BD l

 • Lê Anh Tài đã trả lời trong câu hỏi: Câu 166 Cách đây 1 tháng

  c

 • Lê Anh Tài đã đặt câu hỏi: cho mình xin nhé! Cách đây 7 tháng

  cho pt x2-2(m-1)x+m(m-2)=0 (m là tham số)

  tìm m để pt có 2 nghiệm x1<x thảo mãn x12-2x2+5>0

 • Lê Anh Tài đã đặt câu hỏi: làm hộ mình bài giải pt Cách đây 8 tháng

  x2-(2m+1)+2m=0

  Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm nhỏ hơn 1.

 • Lê Anh Tài đã đặt câu hỏi: làm hộ mình bài giải pt Cách đây 8 tháng

  x2-(2m+1)+2m=0

  Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm nhỏ hơn 1.

 • Lê Anh Tài đã đặt câu hỏi: làm giúp mình nha Cách đây 8 tháng

  cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròng tâm O đường kính BD (\widehat{ADC} >90^{\circ}0\widehat{ADC} >90^{\circ}

  các đường thẳng AB và CD cắt nhau tại E,các đường thẳng AD và BC cắt nhau tại F.cmr

  1)BD VUÔNG VỚI EF(H là chân đường vuông góc)

  2)cm BA.BE=BC.BF

  3)cm D là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AHC

  4)cho \widehat{ADC}=135^{\circ}\widehat{ADC}=135^{\circ},BD=10 cm   

  TÍNH AC

 • Lê Anh Tài đã đặt câu hỏi: làm giúp mình nha Cách đây 8 tháng

  cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròng tâm O đường kính BD (\widehat{ADC} >90^{\circ}0\widehat{ADC} >90^{\circ}

  các đường thẳng AB và CD cắt nhau tại E,các đường thẳng AD và BC cắt nhau tại F.cmr

  1)BD VUÔNG VỚI EF(H là chân đường vuông góc)

  2)cm BA.BE=BC.BF

  3)cm D là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AHC

  4)cho \widehat{ADC}=135^{\circ}\widehat{ADC}=135^{\circ},BD=10 cm   

  TÍNH AC

 • Lê Anh Tài đã đặt câu hỏi: cho mình xin nhé! Cách đây 8 tháng

  các đề thi thử vào 10 của vùng các bạn nhé(mới nhất các bạn0

Điểm thưởng gần đây (135)

 • Lê Anh Tài: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Lê Anh Tài: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Lê Anh Tài: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Lê Anh Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 47 Chất béo) (+3đ) Cách đây 8 tháng
 • Lê Anh Tài: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Lê Anh Tài: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Lê Anh Tài: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 12 tháng
 • Lê Anh Tài: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lê Anh Tài: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lê Anh Tài: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm