Tính P= (ab^2)/(a^2+b^2-c^2)+(bc^2)/(b^2+c^2-a^2)+(ca^2)/(c^2+a^2-b^2)

bởi Phan Bao Ngoc 07/06/2019

Cho các số thực a,b,c đôi một khác nhau thõa mãn a^3+b^3+c^3=3abc & abc khác 0.

Tính P = (ab^2)/(a^2+b^2-c^2) + (bc^2)/(b^2+c^2-a^2) + (ca^2)/(c^2+a^2-b^2).

Giúp mình vs ạ ...... Thi HSG Toán smileysmileysmiley

Câu trả lời (8)

 • Giúp mình vs >-<

  bởi Phan Bao Ngoc 07/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • P=0
  bởi Hoài Nguyễn Thanh 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Biến đổi vế trái biểu thức ban đầu theo hằng đẳg thức , (a b c) mũ 3-3ab(a b) -3bc(b c)-3ca(c a)-6abc
  bởi Hoài Nguyễn Thanh 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sau đó thêm -3abc 3 lần vào 3 biểu thức có số 3 sẽ có nhân tử chung ( a b c) và triệt tiêu abc theo đề bài cho ở vế phải, thành 3(a b c)(ab bc ca)
  bởi Hoài Nguyễn Thanh 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cuỗi cùng sẽ là a b c=0 or phần 2 tự biến đổi thành a=b=c( loại)
  bởi Hoài Nguyễn Thanh 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thay vào P , biểu thức 1 thay c thành -a-b, rút gọn thành -b/2, cuối cùng P=-1/2 ( a b c)=0
  bởi Hoài Nguyễn Thanh 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sao dấu cộng lại bị mất nhỉ, mấy chỗ có dấu cách giữa abc là có dấu cộng nhé
  bởi Hoài Nguyễn Thanh 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • P = 0

  bởi Phan Bao Ngoc 14/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan