YOMEDIA

Unit 10 lớp 9 sách mới: Space Travel - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Nội dung bài giảng Unit 10 Space Travel của môn Tiếng Anh lớp 9 sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các nội dung về Du Hành Vào Không Gian qua 9 phần cơ bản Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back và Project. Để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề sự lựa chọn ngành nghề sẽ giúp các em phát triển vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng. 

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON