Chương V: Việt Nam Từ Cuối Năm 1946 Đến Năm 1954

 • Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950)

  Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950)
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950) sẽ giúp các em tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp với qui mô toàn quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào? Đảng ta và Bác đã làm gì để lãnh đạo nhân dân kháng chiến. Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện là như thế nào? Pháp tấn công Việt Bắc ra sao? Mời các em cùng tìm hiểu 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950- 1953)

  Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950- 1953)
  Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ chiến thắng Biên giới thu-đông 1950 chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiếncông và phản công. Ở tiền tuyến và hậu phương, kháng chiến được đẩy mạnh, giành thắng lợi toàn diện, chuẩn bị cho chiến dịch quyết định ở Điện Biên Phủ. Bài học hôm nay các em sẽ được tìm hiểu Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950- 1953)

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 -1954)

  Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 -1954)
  Học 247 giới thiệu đến các em học sinhh bài: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 -1954) qua đó giúp các em tìm hiểu âm mưu của Pháp và Mĩ ở chiến trường nước ta là gì? Chủ trương kế hoạch của Đảng ta để đánh bại âm mưu của Pháp Mĩ. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra như thế nào? Kết quả, ý nghĩa. Nội dung của hiệp định Gionevo về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết