YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 35 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 35 tr 22 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a # 0, a # ± 1, nếu \(a^{m} = a ^{n}\) thì m = n. Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết:

a) .

b) .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35

Câu a:

 ⇒ \((\frac{1}{2})^{m} = \frac{1}{2^{5}} \Rightarrow (\frac{1}{2})^{m} = (\frac{1}{2})^{5} \Rightarrow m = 5\).

Câu b:

  ⇒ \(\frac{7^{3}}{5^{3}} = (\frac{7}{5})^{n} \Rightarrow (\frac{7}{5})^{3} = (\frac{7}{5})^{n} \Rightarrow n =3\).         

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON