YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 36 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 36 tr 22 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:

a)  \(10^{8}. 2^{8}\).

b) \(10^{8} : 2^{8}\).

c) \(25^{4}. 2^{8}\).

d) \(15^{8}. 9 ^{4}\).

e) \(27^{2} : 25 ^{3}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36

Câu a:

 \(10^{8} . 2^{8} = (10.2) ^{8} = 20^{8}\).

Câu b:

 \(10^{8} : 2^{8}\) = \((10:2)^{8} = 5 ^{8}\).

Câu c:

 \(25^{4}. 2^{8}\) = \((5^{2})^{4}. 2^{8} = 5^{8} . 2 ^{8} = 10^{8}\).

Câu d:

\(15^{8}. 9 ^{4}\) = \(15^{8}. (3^{2})^{4} = 15^{8}. 3^{8} = (15.3)^{8} = 45 ^{8}\).

Câu e:

 \(27^{2} : 25 ^{3}\) = .

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON