YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 34 tr 22 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

a)   \((-5)^{2}. (-5)^{3} = (-5)^{6}\).

b) \((0,75)^{3}: (0,75) = (0,75)^{2}\).

c) \((0,2)^{10} :(0,2)^{5} = (0,2)^{2}\).

d) .

e) .

f) .

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

Các câu sai: a, c, d, f.

Các câu đúng: b, e.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON