ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 38 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 38 tr 22 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

a) Viết các số \(2^{27}\) và \(3^{18}\) dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số   \(2^{27}\) và \(3^{18}\), số nào lớn hơn?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Ta có: \(2^{27}= (2^{3})^{9}= 8^{9}\)

              \(3^{18}= (3^{2})^{9} = 9^{9}\) 

Câu b:

Vì 8< 9 nên \(8^{9} < 9^{9}\)

Vậy theo câu a, ta được \(3^{18}\) < \(2^{27}\) 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1