YOMEDIA

Bài tập 17 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 17 tr 15 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

1.Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

a) |-2,5| = 2,5

b) |-2,5| = -2,5

c) |-2,5| = -(-2,5)

2. Tìm x, biết:

a) |x| = 

b) |x| = 0,37

c) |x| =0

d) |x| = 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

1. Ta có |x| ≥ 0, nên các câu:

Câu a:

|-2,5| = 2,5 đúng

Câu b:

 |-2,5| = -2,5 sai

Câu c:

|-2,5| = -(-2,5) = 2,5  đúng

2. Tìm x

Câu a:

|x| =  ⇒  x = ± 

Câu b:

 |x| = 0,37 ⇒ x = ± 0,37

Câu c:

 |x| =0 ⇒ x = 0

Câu d:

|x| =   ⇒ x = ±

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA