ON
YOMEDIA
VIDEO

Rút gọn phân số (85-17+34)/(51-102)

Bài 1: Rút gọn phân số

a) 85-17+34 phần 51-102

b) -13.6+12.5 phần 6.(-7)-(-4).6

c) 2⁴.5².7 phần 2³.5.7².11

Giúp mình với

Mik đag cần gấp cho sáng mai

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Rút gọn phân số :

  a) \(\dfrac{85-17+34}{51-102}\)

  \(=\dfrac{102}{-51}=-2\)

  b) \(\dfrac{-13.6+12.5}{6\left(-7\right)-\left(-4\right).6}\)

  \(=\dfrac{-78+60}{6\left[\left(-7\right)-\left(-4\right)\right]}\)

  \(=\dfrac{-18}{-18}=1\)

  c) \(\dfrac{2^4.5^2.7}{2^3.5.7^2.11}\)

  \(=\dfrac{2^4}{2^3}.\dfrac{5^2}{5}.\dfrac{7}{7^2}.11\)

  \(=2.5.\dfrac{1}{7}.11\)

  \(=15\dfrac{5}{7}=\dfrac{110}{7}\)

    bởi Nguyễn Đình Thìn 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1: rút gọn phân số

  a ) 2.7.13 phần 26.35

  b) 31.7-31 phần 4-35

  c) 32.7-32.4 phần 38-35

  d) 1717-101 phần 2828+202

  e ) 3.6+2.9.5-18.(-4) phần 7.(-7)+12.(-7)+7

  Giúp mình với mình đag cần cho sáng mai

    bởi thanh hằng 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) \(\dfrac{2\cdot7\cdot13}{26\cdot35}=\dfrac{2\cdot7\cdot13}{2\cdot13\cdot5\cdot7}=\dfrac{1}{5}\)

  b) \(\dfrac{31\cdot7-13}{4-35}=\dfrac{217-13}{-31}=\dfrac{-204}{31}\)

  c) \(\dfrac{32\cdot7-32\cdot4}{38-35}=\dfrac{32\cdot\left(7-4\right)}{3}=\dfrac{32\cdot3}{3}=32\)

  d) \(\dfrac{1717-101}{2828+202}=\dfrac{1616}{3030}=\dfrac{8}{15}\)

  e) \(\dfrac{3\cdot6+2\cdot9\cdot5-18\cdot\left(-4\right)}{7\cdot\left(-7\right)+12\cdot\left(-7\right)+7}\)

  \(=\dfrac{18+18\cdot5+18\cdot4}{7\cdot\left(-7\right)-12\cdot7+7}\)

  \(=\dfrac{18\cdot\left(1+5+4\right)}{7\cdot\left(-7-12+1\right)}\)

  \(=\dfrac{18\cdot10}{7\cdot\left(-18\right)}\)

  \(=\dfrac{-10}{7}\)

    bởi Nguyễn Khánh 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1