YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 134 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 tr 134 sách GK Toán GT lớp 12

Tìm , biết:

a) \(\small z = 1 - i\sqrt{2}\). 

b) \(\small z = -\sqrt{2} + i\sqrt{3}\).

c) \(\small z = 5\).                             

d) \(\small z = 7i\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Phương pháp:

Số phức liên hợp của số phức \(z = a + bi\) là \(a-bi\) kí hiệu là \(\overline z = a - bi.\)

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết câu a, b, c, d bài 6 như sau:

a) \(\bar z = 1 + i\sqrt{2}\).              

b) \(\bar z = -\sqrt{2} - i\sqrt{3}\).           

c)  = 5.                      

d)  = -7i.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 134 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON