AMBIENT

Bài tập 4.3 trang 199 SBT Toán 12

Giải bài 4.3 tr 199 SBT Toán 12

Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức  thỏa mãn điều kiện:
a) Phần thực của  bằng phần ảo của nó ;
b) Phần thực của  là số đối của phần ảo của nó ;
c) Phần ảo của  bằng hai lần phần thực của nó cộng với 1;
d) Modun của  bằng 1, phần thực của  không âm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi số phức  là  trong đó \((x,y \in R\)

a) Phần thực bằng phần ảo : 

Tập hợp số phức là đường phân giác góc phần tư thứ nhất và góc phần tư thứ ba.

b) Phần thực là số đối của phần ảo : 

Tập hợp số phức là đường phân giác góc phần tư thứ hai và góc phần tư thứ tư.

c) Phần ảo bằng hai lần phần thực của nó cộng với 1 : 

Tập hợp số phức là đường thẳng 

d) Môđun của nó là 1, phần thực của z không âm: 

Tập hợp số phức là nửa đường tròn tâm O bán kính bằng 1, nằm bên phải trục Oy.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 199 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>