ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 12 Bài 1 Số phức

Bài tập trắc nghiệm Toán 12 Bài 1 về Số phức online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Cho số phức \(z = ax + bi\,\left( {a,b \in R} \right)\), mệnh đề nào sau đây là sai?

  • A. Đối với số phức z, a là phần thực.
  • B. Điểm \(M\left( {a,b} \right)\) trong một hệ tọa độ vuông góc của mặt phẳng phức được gọi là điểm biểu diễn số phức \(z = a + bi\).
  • C. Đối với số phức z, bi là phần ảo.
  • D. Số  i được gọi là đơn vị ảo.
 • Câu 2:

  Tìm điểm biểu diễn của số phức \(z = 5 - 3i\) trên mặt phẳng phức.

  • A. \(M\left( {5; - 3} \right)\)
  • B.  \(N\left( { - 3;5} \right)\)
  • C.  \(P\left( { - 5;3} \right)\)
  • D.  \(Q\left( {3; - 5} \right)\)
   
   
  • A. Số phức \(z=a+bi\) được biểu diễn bằng điểm M(a;b) trong mặt phẳng phức Oxy
  • B. Số phức \(z=a+bi\)​ có môđun là \(\sqrt {{a^2} + {b^2}}\)
  • C. Số phức \(z=a+bi\) thì a=0 và b=0
  • D. Số phức \(z=a+bi\) có số phức liên hợp là \(\overline z = - a - bi\)
 • Câu 4:

  Xác định tập hợp các điểm trong hệ tọa độ vuông góc biểu diễn số phức \(z = x + iy\) thỏa mãn điều kiện \(\left| z \right| = 2\).

  • A. Đường tròn \({x^2} + {y^2} = 4\)
  • B. Đường thẳng y=2
  • C. Đường thẳng x=2
  • D. Hai đường thẳng x=2 và y=2
  • A. Số phức có phần thực nằm trong \(\left( { - 1;1} \right)\) và mô đun nhỏ hơn 2
  • B. Số phức có phần thực nằm trong \(\left[ { - 1;1} \right]\) và mô đun nhỏ hơn 2
  • C. Số phức có phần thực nằm trong \(\left[ { - 1;1} \right]\) và mô đun không vượt quá 2
  • D. Số phức có phần thực nằm trong \(\left( { - 1;1} \right)\) và mô đun không vượt quá 2
 • Câu 6:

  Tìm mệnh đề sai trong các mênh đề sau:

  • A. Số phức  z=a+bi đuợc biểu diễn bằng đỉểm M(a;b) trong mặt phẳng phức Oxy
  • B. Số phức z=a+bi có môđun là \(\sqrt {{a^2} + {b^2}} \) 
  • C. Số phức z=a+bi=0 \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 0\\ b = 0 \end{array} \right.\) 
  • D. Số phức z=-a+bi có số phức liên hợp là z=-a+bi 
 • Câu 7:

  Cho số phức z=-a+bi . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 

  • A. z+\(\overline z \) =2bi
  • B. z + \(\overline z \) =2a  
  • C. z.\(\overline z \) =\(\sqrt{a^2+b^2}\)
  • D. \(\left| {{z^2}} \right| = {\left| z \right|^2}\)
 • Câu 8:

  Số phức liên hợp của số phức z=a+bi là số phức 

  • A. -a+bi
  • B. b-ai
  • C. -a-bi
  • D. a-bi
 • Câu 9:

  Cho số phức z=a+bi . Số phức \(z^2\) có phần thực là :

  • A. \(a^2+b^2\)
  • B. \(a^2-b^2\)
  • C. a+b
  • D. a-b
 • Câu 10:

  Cho số phức z=a+bi . Số phức \(z^2\) có phần ảo là : 

  • A. ab
  • B. \(2a^2b^2\)
  • C. \(a^2b^2\)
  • D. 2ab
 • Câu 11:

  Trong C cho phương trình bậc hai \(a{z^2} + bz + c = 0\) (*) , a\(\ne\)0 , \(\Delta = {b^2} - 4ac\) . Ta xét các mệnh đề : 
  1. Nếu \(\Delta\) là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm 
  2. Nếu \(\Delta \ne\)0 thì  phương trình có 2 nghiệm số phân biệt
  3. Nếu \(\Delta\)= 0 thì phưong trình có 1 nghịệm  kép.
  Trong các mệnh đề trên :

  • A. Không có mệnh đề nào đúng
  • B. Có 1 mệnh đề đúng
  • C. Có 2 mệnh đề đúng
  • D. Có 3 mệnh đề đúng
  • A. Phần thực của z là 2.
  • B. Phần ảo của z là -2.
  • C. Số phức liên hợp của z là \(\overline z  =  - 2 + 2i\)
  • D. \(\left| z \right| = \sqrt {{2^2} + {{\left( { - 2} \right)}^2}}  = 2\sqrt 2 \)
 • Câu 13:

  Tìm các số thực \(x, y\) sao cho 

  \(\left( {x - 2y} \right) + \left( {x + y + 4} \right)i = \left( {2x + y} \right) + 2yi\)

  • A. x = 3, y = 1  
  • B. x = 3, y = -1
  • C. x = -3, y = -1
  • D. x = -3, y = 1
  • A. x = 2, y = -2
  • B. x = -2, y = -2
  • C. x = 2, y = 2
  • D. x = -2, y = 2
  • A. Hai điểm 
  • B. Hai đường thẳng
  • C. Đường tròn bán kính R = 2  
  • D. Đường tròn bán kính R = \(\sqrt 2 \)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)