YOMEDIA

Bài tập 4.5 trang 199 SBT Toán 12

Giải bài 4.5 tr 199 SBT Toán 12

Hãy biểu diễn các số phức   trên mặt phẳng tọa độ, biết \(|z| \le 2\) và:
a) Phần thực của  không vượt quá phần ảo của nó;
b) Phần ảo của z lớn hơn 1;
c) Phần ảo của  nhỏ hơn 1, phần thực của  lớn hơn 1.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.5 trang 199 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>