AMBIENT

Bài tập 4.7 trang 200 SBT Toán 12

Giải bài 4.7 tr 200 SBT Toán 12

Cho \(z \in C\). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Nếu \(z \in C\backslash R\) thì  là một số thuần ảo.

B. Nếu  là một số thuần ảo thì \(z \in C\backslash R\)

C. Nếu  là một số thuần ảo thì 

D. Nếu  là một số thuần ảo thì z=z¯

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án : B

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 200 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>