ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 134 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 134 sách GK Toán GT lớp 12

Tính |z| với:

a)\(\small z=-2+i\sqrt{3}\);                         b) \(\small z=\sqrt{2}-3i\)

c) \(\small z = -5\);                                     d) \(\small z=i\sqrt{3}\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Phương pháp:

Số phức \(z = a + bi\)  (\(a,b\in\mathbb{R}\)).  Môđun của số phức \(z\), kí hiệu \(\left | z \right |\) được xác định bởi công thức \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} .\)

Lời giải:

Câu a:

\(|z| = \sqrt {{{\left( { - 2} \right)}^2} + {{\left( {\sqrt 3 } \right)}^2}}  = \sqrt 7 \)    

Câu b:

 \(\left | z \right |= \sqrt{(\sqrt{2})^{2}+(-3)^{2}}=\sqrt {11}\) .

Câu c:

 \(\left | z \right |=\sqrt{(-5)^{2}}=5\).                                         

Câu d:

\(\left | z \right |=\sqrt{(\sqrt{3})^{2}}=\sqrt 3\). 

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 134 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1