Bài tập 3 trang 39 SGK Hình học 12

Giải bài 3 tr 39 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 20 cm, bán kính đáy r = 25 cm.

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho.

b) Tính thể tích của khối nón được tạo bởi hình nón đó.

c) Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12 cm. Tính diện tích thiết diện đó.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Đường sinh l của hình nón là:

l = \(\small 5\sqrt{41}\) (cm).

Diện tích xung quanh của hình nón là:

Sxq = πrl = 125π√41 (cm2)

Câu b:

Vnón = (625.20π)/3 = (12500π)/3 (cm3)

Câu c:

Giả sử thiết diện cắt hình tròn đáy theo đoạn thẳng AB.

GỌi I là trung điểm AB, O là đỉnh của nón thì thiết diện là tam giác cân OAB.

Hạ HK vuông góc AI, H là tâm của đáy, thì HK vuông góc ( OAB) và theo giả thiết HK = 12 (cm)

Hình 35 câu c bài 3 trang 39 SGK Hình học lớp 12

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 39 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ