Bài tập 7 trang 39 SGK Hình học 12

Giải bài 7 tr 39 sách GK Toán Hình lớp 12

Một hình trụ có bán kính r và chiều cao \(h = r \sqrt {3}\).

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.

b) TÍnh thể tích khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho.

c) Cho hai điểm A và B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ bằng 300. TÍnh khoảng cách giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

Theo công thức ta có:

\(\small S_{xq} = 2\pi.r.h = 2\sqrt{3} \pi.r^2\)

\(\small S_t_p = 2\pi.r.h + 2\pi .r^2 = 2\sqrt{3} \pi.r^2 + 2 \pi.r^2 = 2(\sqrt{3} + 1)\pi.r^2\)  ( đơn vị thể tích)

Câu b:

 \(\small V_{{tru}} = \pi.R^2.h = \sqrt{3} \pi r^3\)

Câu c:

Giả sử trục của hình trụ là O1O2 và A nằm trên đường tròn tâm O1, B nằm trên đường tròn tâm O2; I là trung điểm của O1O2, J là trung điểm cảu AB. Khi đó IJ là đường vuông góc chung của O1Ovà AB. Hạ BB1 vuông góc với đáy, J1 là hình chiếu vuông góc của J xuống đáy.

Ta có  là trung điểm của  = IJ.

Theo giả thiết  = 300.

do vậy: AB1 = BB1.tan 300 =  = r.

Xét tam giác vuông 

AB1 = BB1.tan 300 = O1J1A vuông tại J1, ta có:  =  -   .

Vậy khoảng cách giữa AB và O1O2 :  

Hình 38 bài 7 trang 39 SGK Hình học lớp 12

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 39 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 7 trang 39 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Trong một chiếc hộp hình trụ người ta bỏ vào đó 6 quả banh tennis, biết rằng đáy của hình trụ bằng hình tròn lớn trên quả banh và chiều cao hình trụ bằng 6 lần đường kính của quả banh. Gọi V1 là tổng thể tích của 6 quả banh và V2 là thể tích của khối trụ. Tính tỉ số  \(\frac{V_1}{V_2}\)?

  • A.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{3}\)
  • B.   \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{2}{3}\) 
  • C.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{2}\)
  • D.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{4}\)
 • Nguyễn Trà Giang

  Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF. A’B’C’D’E’F’ có cạnh đáy bằng a, chiều cao h.
  a/ Tính diện tích xung quanh và thể thể tích hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ.
  b/ Tính diện tích toàn phần và thể tích hình trụ nội tiếp hình lăng trụ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh a\(\sqrt{3}\) . Diện tích xung quanh của hình nón là
  A. S\(_{xq}\)=\(\dfrac{3}{4}\)πa2 B. S\(_{xq}\)=\(\dfrac{3\sqrt{3}}{8}\)πa2 C. S\(_{xq}\)=\(\dfrac{3}{2}\)πa2 D. S\(_{xq}\)=\(\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\) πa2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn