YOMEDIA

Bài tập 5 trang 39 SGK Hình học 12

Giải bài 5 tr 39 sách GK Toán Hình lớp 12

Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và có khoảng cách giữa hai đáy bằng 7 cm.

a) Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ được tạo nên.

b) Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3 cm. Hãy tính diện tích của thiết diện được tạo nên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Theo đầu bài, hình trụ có chiều cao h = 7 cm và bán kính đáy r = 5 cm.

Vậy diện tích xung quanh bằng: Sxq= πrh = 35π (cm2)

Thể tích của khối trụ là:

             V = πr2h = 175π (cm3)

Câu b:

Thiết diện là hình chữ nhật có một cạnh bằng chiều cao của hình trụ bằng 7 cm. Giả sử thiết diện là ABCD.

Ta có AD = 7 cm, OI = 3 cm.

Do tam giác OAI vuông tại A nên 

            AI2 = OA2 – OI2 = 25 – 9 = 16.

Vậy AI = 4 cm, AB = 8 cm.

Hình 39 câu b bài 5 trang 39 SGK Hình học lớp 12

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 39 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA