YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 68 SGK Hình học 12

Giải bài 2 tr 68 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho ba điểm A = (1; -1; 1), B = (0; 1; 2), C = (1; 0; 1).

Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC ta có: \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow 0 \)

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{x_A} - {x_G} + {x_B} - {x_G} + {x_C} - {x_G} = 0\\
{y_A} - {y_G} + {y_B} - {y_G} + {y_C} - {y_G} = 0\\
{z_A} - {z_G} + {z_B} - {z_G} + {z_C} - {z_G} = 0
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_A} + {x_B} + {x_C} = 3{x_G}\\
{y_A} + {y_B} + {y_C} = 3{y_G}\\
{z_A} + {z_B} + {z_C} = 3{z_G}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_G} = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3} = \frac{2}{3}\\
{y_G} = \frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3} = 0\\
{z_G} = \frac{{{z_A} + {z_B} + {z_C}}}{3} = \frac{4}{3}
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy \(G(\frac{2}{3};0;\frac{4}{3})\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 68 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 68 SGK Hình học 12

Bài tập 3 trang 68 SGK Hình học 12

Bài tập 4 trang 68 SGK Hình học 12

Bài tập 5 trang 68 SGK Hình học 12

Bài tập 6 trang 68 SGK Hình học 12

Bài tập 3.1 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.2 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.3 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.4 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.5 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.6 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.7 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.8 trang 102 SBT Hình học 12

Bài tập 3.9 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.10 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.11 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.12 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.13 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.14 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.15 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 3.16 trang 103 SBT Hình học 12

Bài tập 1 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 2 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 3 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 4 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 5 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 6 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 7 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 8 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 9 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 10 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 11 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 12 trang 82 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 13 trang 82 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 14 trang 82 SGK Hình học 12 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON