ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 6 trang 81 SGK Hình học 12 NC

Cho hai điểm A(x1; y1; z1) và B(x2; y2; z2). Tìm toạ độ điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k (tức là \(\overrightarrow {MA}  = k\overrightarrow {MB} \)), trong đó k ≠ 1

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử M(x; y; z) thỏa mãn \(\overrightarrow {MA}  = k\overrightarrow {MB} \) với k ≠ 1

Ta có: 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\overrightarrow {MA}  = ({x_1} - x;{y_1} - y;{z_1} - z);\\
\overrightarrow {MB}  = ({x_2} - x;{y_2} - y;{z_2} - z)
\end{array}\\
\begin{array}{l}
\overrightarrow {MA}  = k\overrightarrow {MB}  \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{x_1} - x = k({x_2} - x)}\\
{{y_1} - y = k({y_2} - y)}\\
{{z_1} - z = k({z_2} - z)}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = \frac{{{x_1} - k{x_2}}}{{1 - k}}}\\
{y = \frac{{{y_1} - k{y_2}}}{{1 - k}}}\\
{z = \frac{{{z_1} - k{z_2}}}{{1 - k}}}
\end{array}} \right.
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 81 SGK Hình học 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)